Οδηγίες

Για να δείτε τους Λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί για εσάς :

 1. Από το υπό-μενού “Καρτέλα Καταναλωτή” (στα αριστερά), επιλέξτε “Οι λογαριασμοί μου“.
 2. Στην οθόνη πιστοποίησης του TaxisNet, που θα εμφανιστεί, εισάγετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet.
 3. Αμέσως μετά την πιστοποίησή σας, μπορείτε να εμφανίσετε είτε τους τρέχοντες Λογαριασμούς (επιλέγοντας “Τρέχοντα“) είτε αυτούς για τους οποίους έχει παρέλθει η “ημ/νία λήξης” (επιλέγοντας “Ιστορικό“).Παρατηρήσεις
  • Ένας λογαριασμός περιέρχεται στο “Ιστορικό” μόνο όταν παρέλθει η “ημ/νία λήξης” του ανεξάρτητα, δηλαδή, από το αν έχει εξοφληθεί ή όχι.

► Για να δείτε την ανάλυση (αναλυτικά στοιχεία) ενός Λογαριασμού :

 1. Εμφανίστε τη λίστα των Λογαριασμών σας (“Τρέχοντα” ή “Ιστορικό”), σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Από τη λίστα των Λογαριασμών, επιλέξτε τη γραμμή του επιθυμητού Λογαριασμού.
 3. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Προβολή“.

► Για να δείτε (και να εκτυπώσετε) το έντυπο ενός Λογαριασμού :

 1. Εμφανίστε τη λίστα των Λογαριασμών σας (“Τρέχοντα” ή “Ιστορικό”), σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
 2. Από τη λίστα των Λογαριασμών, επιλέξτε τη γραμμή του επιθυμητού Λογαριασμού.
 3. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Έντυπο“.

► Για να εξοφλήσετε ένα Λογαριασμό :

Προσοχή! Συνιστάται η εξόφληση μόνο των τρεχόντων Λογαριασμών.

 1. Από την ανάλυση ή το έντυπο του Λογαριασμού σας, εντοπίστε και αντιγράψτε τον “Κωδικό Πληρωμής” αυτού.
 2. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της “ηλεκτρονικής τραπεζικής” (web banking) της τράπεζάς σας.

Εκτελέστε την πληρωμή, προς το φορέα του Λογαριασμού, επικολλώντας – στο κατάλληλο πεδίο – τον αποθηκευμένο “κωδικό πληρωμής” και πληκτρολογώντας το ποσό του Λογαριασμού.