Προσκλήσεις Δ.Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ

Προσκλήσεις

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 30 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο Τροποποίηση της 84/2022 Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.
ΘΕΜΑ 2Ο περί υποβολής πρότασης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρησητης βιοποικιλίας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας