ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 21-9-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση όρων μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πετρίνας».
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση όρων μελέτης «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβουνίου».

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ