ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 22-10-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 22 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ (Β ΦΑΣΗ)».
ΘΕΜΑ 2Ο: Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών.
ΘΕΜΑ 3Ο: Έξοδα αποφράξεων δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης.
ΘΕΜΑ 4Ο: Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών διάλυσης επικαθήσεων των αγωγών.

Κατεβάστε το αρχείο εδώ