ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΣ 14-11-2018

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση όρων μελέτης του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Γερολιμένα».
ΘΕΜΑ 2Ο: Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.

 

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση απολογισμού 2016.

 

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 14 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση απολογισμού 2017.

 

Κατεβάστε το αρχείο της Προσκλησης 1 εδώ

Κατεβάστε το αρχείο της Προσκλησης 2 εδώ

Κατεβάστε το αρχείο της Προσκλησης 3 εδώ