ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 15-1-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση τευχών  δημοπράτησης του έργου «Αγωγός ύδρευσης από θέση Γεωργακαράκου προς Νέο Οίτυλο – Οίτυλο».
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης της πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»..
ΘΕΜΑ 3Ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στο Λιμένι»
ΘΕΜΑ 4Ο Ανάθεση εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης για κατάργηση ή μείωση του «ειδικού τέλους 80% υπέρ έργων» σύμφωνα με τη δυνατότητα που μας δίνει ο Ν. 4483.