ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 28-1-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση όρων μελέτης «Ύδρευση οικισμών Καινούρια Χώρα και Κορογονιάνικα της Τ.Κ. Λάγιας».
ΘΕΜΑ 2Ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019.

Κατεβάστε το αρχείο παρακάτω