ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 12-2-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Συγκρότηση επιτροπής δημοπράτησης του έργου «Ύδρευση οικισμών Καινούρια Χώρα και Κορογονιάνικα της Τ.Κ. Λάγιας».
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση όρων μελέτης “Προμήθεια αντλητικών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 3Ο: Τροποποίηση της αρ. 3/2019 Α.Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ..