ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 26-2-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Αμοιβές και έξοδα καταμετρητών υδρομέτρων.
ΘΕΜΑ 2Ο: Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης.
ΘΕΜΑ 3Ο: Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
ΘΕΜΑ 4Ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση υπάρχοντος παντορροϊκού δικτύου με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Γυθείου».
ΘΕΜΑ 5Ο: Αποκαταστάσεις ζημιών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Γυθείου.
ΘΕΜΑ 6Ο: Αποκαταστάσεις ζημιών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών ύδρευσης Δ.Ε. Οιτύλου.
ΘΕΜΑ 7Ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Αν. Μάνης για την Υπηρεσία «Διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας ποσίμου ύδατος Δήμου Αν. Μάνης».