ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 13-3-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 13 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ..
ΘΕΜΑ 2Ο: Εργασίες χημικού μηχανικού για την υποστήριξη λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Γυθείου.
ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση πρακτικού και διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ύδρευση οικισμών Καινούρια Χώρα και Κορογονιάνικα Τ.Κ. Λάγιας».
ΘΕΜΑ 4Ο: Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο.
ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας «Προμήθεια αντλητικών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 6Ο: Επισκευές – συντήρηση – αναβαθμίσεις Η/Υ και προγραμμάτων.
ΘΕΜΑ 7Ο: Τιμολογιακή πολιτική.
ΘΕΜΑ 8Ο: Καθαρισμός εσωτερικών και περιβάλλοντα χώρου δεξαμενών ύδρευσης.