ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 26-31-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Ορισμός οριστικού αναδόχου «Προμήθειας αντλητικών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 2Ο: Ορισμός οριστικού αναδόχου για το έργο «Ύδρευση οικισμών Καινούρια Χώρα και Κορογονιάνικα Τ.Κ. Λάγιας».
ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργο «Σύνδεση υπάρχοντος παντορροϊκού δικτύου με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Γυθείου».
ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Λιμενίου».
ΘΕΜΑ 5Ο: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
ΘΕΜΑ 6Ο: Τιμολογιακή πολιτική.