ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 5-4-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Ορισμός οριστικού αναδόχου «Προμήθειας αντλητικών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ 2Ο: Ορισμός οριστικού αναδόχου για το έργο «Ύδρευση οικισμών Καινούρια Χώρα και Κορογονιάνικα Τ.Κ. Λάγιας».
ΘΕΜΑ 3Ο: Διόρθωση υπολοίπου απογραφής έναρξης.
ΘΕΜΑ 4Ο: Υποστήριξη λειτουργίας Η/Μ εγκαταστάσεων Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ..
ΘΕΜΑ 5Ο: Αμοιβές και έξοδα ηλεκτροσυγκολητή.
ΘΕΜΑ 6Ο: Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.