ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 22-4-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 22 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση όρων επικαιροποιημένης μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 2Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 3Ο: Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι) χορηγούμενου από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και από πόρους του Τ.Π. και Δανείων.
ΘΕΜΑ 4Ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ».
ΘΕΜΑ 5Ο: Επισκευές βλαβών – επεκτάσεις κεντρικών αγωγών Δ.Ε. Αν. Μάνης.