ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 13-5-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 13 Μαίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμμάτων πόλεως Γυθείου».
ΘΕΜΑ 2Ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υπολοίπων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Ακουμάρου Γυθείου».
ΘΕΜΑ 3Ο: Μίσθωση μηχανημάτων.
ΘΕΜΑ 4Ο: Μεταφορά υπολοίπου παιδικού σταθμού.