ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 3-7-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Συμμετοχή σε σεμινάρια.
ΘΕΜΑ 2Ο: Αμοιβές και έξοδα ηλεκτροσυγκολλητή.
ΘΕΜΑ 3Ο: Αμοιβές και έξοδα υδραυλικού.