ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΣ 8-07-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 8 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση όρων μελέτης «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Σμύνους και Γυθείου».
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση όρων μελέτης «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Αν. Μάνης και Οιτύλου».
ΘΕΜΑ 3Ο: Έγκριση όρων μελέτης «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».
ΘΕΜΑ 4Ο: Ασφάλιση προσωπικού.
ΘΕΜΑ 5Ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή υπολοίπων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Ακουμάρου Γυθείου».