ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 2-8-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 2 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση όρων μελέτης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΜΕΝΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ».
ΘΕΜΑ 2Ο: Χορήγηση παράτασης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Πετρίνας»
ΘΕΜΑ 3Ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα αποτελέσματα ισολογισμών των τελευταίων ετών