ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 12-8-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 12 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας προμήθειας αναλωσίμων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Σμύνους Γυθείου.
ΘΕΜΑ 2Ο: Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας προμήθειας αναλωσίμων υλικών ύδρευσης Δ.Ε. Αν. Μάνης και Οιτύλου.
ΘΕΜΑ 3Ο: Αίτηση Πουλάκου Μαρίας.
ΘΕΜΑ 4Ο: Έξοδα αναλύσεων πόσιμου ύδατος και λυμάτων.
ΘΕΜΑ 5Ο: Προμήθεια χλωρίου και χημικών Δ.Ε. Σμύνους Γυθείου.
ΘΕΜΑ 6Ο: Προμήθεια χλωρίου και χημικών Δ.Ε. Αν. Μάνης και Οιτύλου.
ΘΕΜΑ 7Ο: Προμήθεια οικοδομικών υλικών.
ΘΕΜΑ 8Ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση οικισμών Καινούρια Χώρα και Κορογονιάνικα Τ.Κ. Λάγιας».
ΘΕΜΑ 9Ο: Συζήτηση αιτημάτων ΒΕΜΑ Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε..
ΘΕΜΑ 10Ο: Συζήτηση προσφοράς κ. Παναγιώτη Μιχαλόλια.
ΘΕΜΑ 11Ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
ΘΕΜΑ 12Ο: Αμοιβές – έξοδα ηλεκτρολόγου.
ΘΕΜΑ 13Ο: Επισκευές συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων.