ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 26-8-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 26 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Πετρίνας».
ΘΕΜΑ 2Ο: Ανάθεση εργασιών για «Αποκατάσταση βλαβών – επεκτάσεις Δ.Ε. Σμύνους».
ΘΕΜΑ 3Ο: Αμοιβή μελετητή για εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο της γεωλογικής – υδρογεωλογικής έρευνας για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.
ΘΕΜΑ 4Ο: Διόρθωση λογαριασμών.