ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 2-8-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 2 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΣ 8-07-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 8 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 25-6-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1Ο: Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Πετρίνας».
ΘΕΜΑ 2Ο: Χορήγηση παράτασης για «Εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο γεωλογικής – υδρογεωλογικής έρευνας και έκδοση άδειας χρήσης νερού».
ΘΕΜΑ 3Ο: Χορήγηση παράτασης για «Αμοιβές εργασιών εύρεσης αφανών διαρροών και παράνομων παροχών».
ΘΕΜΑ 4Ο: Διόρθωση λογαριασμού.
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 3-7-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 3 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More