ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 9-3-2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 9 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 27-1-2020

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο γραφείο Δημάρχου Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 17-12-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΣ 11-12-2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία της  Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο στις 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη – εργολάβο για την αποκατάσταση ζημιών αποχετευτικού δικτύου, σύμφωνα με τις τιμές της μελέτης που μπορείτε να κατεβάσετε στον σύνδεσμο παρακάτω

Read More