Δίκτυο Ακαθάρτων στον οικισμό Μαυροβούνι πόλεως Γυθείου
(Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη)

Προϋπολογισμού: 2.863.282,73€

Χρηματοδότηση: Αντώνης Τρίτσης