Δικαιολογητικά για Ύδρευση

Υδροδότηση Νέας Οικοδομής

Υδροδότηση Διαμερίσματος Νέας Οικοδομής

Επανασύνδεση Υδροληψίας που Ακυρώθηκε

Υδροδότηση Χώρου για Εξυπηρέτηση Πρόσκαιρης Ανάγκης (π.χ. υπαίθριο θέατρο, τσίρκο κ.λ.π.)

Υδροδότηση Νέας Μονοκατοικίας

Διακοπή Υδροληψίας

Μεταβίβαση Υδροληψίας στον Ιδιοκτήτη του Ακινήτου

Μεταβίβαση Υδροληψίας από τον Παλαιό Συμβαλλόμενο στο Νέο

Επέκταση Δικτύων Υδρευσης – Αποχέτευσης με Συμμετοχή και Δαπάνη του Ενδιαφερόμενου

Υδροδότηση Επαγγελματικής Δραστηριότητας Οικοπέδου Επαγγελματικής Χρήσης ( π.χ. μάντρα αυτοκινήτου, μαρμαράδικο κ.λ.π.)

Υδροληψία Διαμερίσματος σε Παλαιά Οικοδομή ή Προσθήκη σε Υφιστάμενο Κτίσμα