Δικαιούχοι Ειδικού Τιμολογίου 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Στους τρίτεκνους – πολύτεκνους παρέχεται έκπτωση 50% επί της αξίας του νερού και αφορά πολύτεκνες οικογένειες με τρία (3) παιδιά και άνω και έως ότου το μικρότερο μέλος της οικογένειας κλείσει το 25 έτος της ηλικίας του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού  Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ. (Εξοφλημένο)
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο
  3. Υπεύθυνη Δήλωση  μόνιμης κατοικίας ή βεβαίωση από το gov.gr
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας