Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Η σελίδα της Δ.Ε.Υ.Α Ανατολικής Μάνης σας παρέχει τη δυνατότητα να διευθετήσετε γρήγορα και απομακρυσμένα τα αιτήματά σας μέσα από τις αιτήσεις που παρέχει.

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω ηλεκτρονικές αιτήσεις

  • Γενική Αίτηση
  • Αίτηση Νέας Παροχής ή Διακοπής
  • Αίτηση Διακανονισμού
  • Υπεύθυνη Δήλωση Σύνδεσης με το Δίκτυο Ακαθάρτων (αφορά μόνο υδραυλικούς)
  • Αίτηση Σύνδεσης με το Δίκτυο Ακαθάρτων
  • Αίτηση Εγγραφής Καταναλωτή

* Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη προσεχώς.