Ενημέρωση Καρτέλας Καταναλωτή

Για να προχωρήσετε στην ενημέρωση καρτέλας καταναλωτή θα πρέπει πρώτα να έχετε κάνει την αίτηση εγγραφής καταναλωτή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση που έχετε ήδη κάνει την εγγραφή καταναλωτή μπορείτε να δείτε την καρτέλα σας.

* Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη προσεχώς.