Υπολογισμός Ενδεικτικού Λογαριασμού Ύδρευσης

Η τιμολόγηση του νερού είναι ενιαία για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και γίνεται ανάλογα με τη χρήση.

Οικίες

Ξενοδοχεία

Καταστήματα

Μικρές Κτηνοτροφικές Μονάδες

Μεγάλες Κτηνοτροφικές Μονάδες

Ελαιοτριβεία

Πολύτεκνοι

Άλλες χρεώσεις