Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το έργο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων στον Οικισμό Μαυροβουνίου πόλεως Γυθείου», προϋπολογισμού 2.863.282,73€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙ), αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31-05-2024.

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε έως τότε (εφόσον από το ακίνητό σας διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης) να έχετε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση της ιδιοκτησίας σας με το δίκτυο ακαθάρτων.

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής:

  1. Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 ή απόσπασμα κτηματολογίου, όπου αναγράφονται τα τετραγωνικά του ακινήτου.
  2. Αντίγραφο από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο με τα συνολικά δωμάτια (στην περίπτωση που το ακίνητο λειτουργεί ως ξενοδοχείο).
  3. Συμπληρωμένη αίτηση σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων
    (σας χορηγείται κατά την προσέλευσή σας ή μπορείτε να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Επιχείρησης deyaam.gr στην κατηγορία Δικαιολογητικά για Αποχέτευση).

Αφότου ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία και εντός της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει και τη σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο αποχέτευσης.

 

Η σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και η κατασκευή του στοχεύει στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Επισημαίνεται ότι πέραν της 31ης Μαΐου 2024, δεν θα δοθεί άλλη παράταση και η Υπηρεσία, σύμφωνα με τη νομοθεσία,  θα βρεθεί στη δύσκολη θέση επιβολής προστίμων σε όσους δεν έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες, παρακαλούμε να αγνοήσετε την παρούσα ανακοίνωση.